Information

Du kan herunder læse mere om de akustikmæssige egenskaber ved vores paneler, læse om vores hurtige og simple montering og ikke mindst få en fornemmelse af hvordan vi tager stilling til bæredygtighed og kvalitet.

Akustik

Minimering af støj i privaten såvel som på arbejdspladsen har stor betydning for vores indeklima. Hos I-Wood har den lydabsorberende egenskab høj prioritet, og vores listeloft og vægbeklædning sikrer derfor en forbedret akustik og mindske støjgener i mange forskellige aspekter.

Nutidens minimalistiske stil med store åbne rum og hårde overflader spiller en stor rolle i indretningen. Dette betyder at mange oplever dårligere akustik og herved forringet indeklima. Med I-Woods listeloft og vægbeklædning vil netop dette problem afhjælpes - vi sammensætter design, akustik og bæredygtighed i ét og samme produkt, som tilmed er hurtigt og nemt at montere.

Vores listeloft bakkes op af en akkrediteret lydrapport, hvor det er testet med en 45mm isolering bag panelet, som hjælper til med at absorbere lyden. Det er derfor relevant at bruge, da det udgør en stor del af absorberingen.

Hos I-Wood dokumenterer vi den udvidede akustiske løsning af vores listeloft med lydrapporten ved enhver gældende lejlighed. Vores listeloft opnår en klasse C som gennemsnit i lydabsorbering i vores test og har en stabil absorbering over hele lydspektret, hvorimod den topper med en betydelig højere værdi.

Montering

Monteringen af I-Wood listeloft og vægbeklædning er forsimplet i forhold til andre lignende produkter på markedet. Produktet er udviklet til at være nemt at bearbejde og montere. Grundlaget for dette er, at panelerne bliver lavet i én hel plade fra start. Med udfræsning i pladen, bibeholdes det som udgør selve lamellerne. Dette betyder at man fortsat har en hel plade, som gør at modulerne kan fæstnes hvor som helst i forhold til forskallingen.

Bearbejdningen af panelerne kan f.eks. ske med enten dyksav eller afkortersav til tilpasning af længde og bredde. Filten er fastmonteret i mellemrummene mellem listerne og med den bagved liggende ”plade” er det muligt både at bore ud til spots, lampesteder osv. uden ekstra arbejde. Dette kan gøres både før og efter montering af panelerne.

I-Wood listelofter laves som udgangspunkt med fingersamlinger i enderne, som forskyder samlingerne mellem de enkelte lister i hvert panel. Det at panelerne kan stødes helt sammen, resulterer i at man får en færdig overflade, som flyder ud i ét uden væsentligt synlige mellemrum i samlingerne.

Listelofterne er lavet af naturmateriale, hvorfor emnerne enten kan udvide eller trække sig sammen. Derfor anbefaler vi at produktet akklimatiserer inden opsætning, så det har tilpasset sig rummets forventet temperatur og fugtighed. Ligeledes kan der forekomme farveforskel ved naturprodukter.

Bæredygtighed og kvalitet

Hos I-Wood spiller miljø og kvalitet en stor rolle. Derfor er det kun naturligt for os, at sikre at alle væsentlige certificeringer og godkendelser er på plads.

BÆREDYGTIGHED, SIKKERHED og LYDABSORPTION
Filten i alle I-Woods produkter er lavet af genbrugsplast som blandt andet opsamlet fra verdenshavene. Udover at være bæredygtigt er filtpladerne tilmed brandhæmmende, allergivenlige og giver et fantastisk effektivt lydabsorberende aspekt til vores produkter (EN ISO 354).

MATERIALE EGENSKAB
Absorption
Overensstemmelse med EN ISO 354 (NCR=0,85)

Brandhæmmende
Klassifikation A i henhold til ASTEM E84 - International
Klassifikation B i henhold til EN ISO 13501 – Europæisk

Miljø
Testet for skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Certificeret Standard 100

Træet i I-Woods produkter indkøbes kun fra FSC-certificerede forhandlere. Med FCS-certificeret træ sikrer man et bæredygtigt skovbrug, hvor skoven kan nå at reproducerer sig selv. Man sikrer ligeligledes gode arbejdsforhold og bedre dyreliv i skovene.